24.11.2016
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Vojenské cvičení Quo vadis

Ve dnech 6., 7., a 8. 12. 2016 bude probíhat vojenské cvičení QUO VADIS, a to denně od 12:00 do 13:30 UTC v prostorech:

(schema uvedených prostorů v PDF je zde).

QUOVADI2
horizontální hranice prostoru shodná s TRA 59 vertikální hranice od 1000ft AGL - 5000ft AMSL,

QUOVADI3
horizontální hranice prostoru shodná s TRA 66 vertikální hranice od 1000ft AGL - FL95,

QUOVADI4
horizontální hranice prostoru shodná s TRA 68 vertikální hranice od 1000ft AGL - FL95,

QUOVADI5
horizontální hranice prostoru shodná s TRA 69 vertikální hranice od 1000ft AGL - FL95,

QUOVADI6
horizontální hranice prostoru shodná s TRA 64 vertikální hranice od FL95 - FL125,

QUOVADI7
horizontální hranice prostoru shodná s TRA 70 vertikální hranice od FL95 - FL125,

dále pak v prostorech LKTR53, LKTRA59, LKTRA60, LKTRA62, LKTRA64, LKTRA65, LKTRA66, LKTRA68, LKTRA69 a LKTRA70 (vertikální hranice dle AIP ČR).

Prostory QUOVADI2 až QUOVADI7 budou publikovány formou notam jako dočasně omezený prostor.
Na prostor QUOVADI2 bude aplikován stejný postup jako u TRA59 dle Dohody o koordinaci a předávání řízení letového provozu mezi stanovišti ŘLP ČR, s. p. a CRC, podle ustanovení G. 3 Výjimky při aplikaci minima horizontálního rozstupu od LKTRA53 a LKTRA59.
 
Dotčené tratě ATS T709 a P10.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​