23.11.2016
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Vojenské cvičení v prostoru Bechyně
Na 24.11.2016 je naplánováno vojenské cvičení. To bude probíhat od 0900 do 1500 UTC v prostoru Bechyně (popis prostoru níže), dále pak v prostorech LKTRA77, LKTRA78, LKTRA79, LKTSA26 a LKTSA27, vertikální hranice dle AIP ČR.
 
Prostor BECHYNĚ (schema v pdf zde)
Horizontální hranice: radius 6 NM se středem PSN 491624,56N0143007,68E (3,5 km SE Bechyně).

Vertikální hranice: GND - 1000ft AGL.
 
Prostor BECHYNĚ bude publikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor.
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596