1.7.2016
(Aktuality) Padákové kluzáky
Ing. Miroslav Huml
Bezpečnostní upozornění DHV pro některé spony Finsterwalder
​Německý DHV vydal na svém webu bezpečnostní upozornění týkající se spon Finsterwalder typu ClickLock a T-lock (jejich vzhled je patrný z obrázku zde). Uvádí, že v uplynulých 3 měsících došlo ve dvou případech k rozepnutí spon uvedeného typu za letu. Jedná se o spony spojující hrudní popruh s nožními popruhy. V jednom případě k rozepnutí došlo  při manévrování (SAT) a ve druhém po vysednutí a zatížení nožních popruhů. Výrobce po provedení výzkumu uvádí, že u háku spony pod vlivem trvalého a měnícího se zatížení dochází k jeho opotřebení a snižuje se síla potřebná k rozepnutí spony. Z uvedeného důvodu omezil životnost uvedených spon na max. 4 roky od zahájení používání. Bezpečnostní upozornění výrobce najdete zde. Z obrázku na webu výrobce je patrné, jakým způsobem k opotřebení dochází.
Předmětné spony byly montovány v postrojích následujících výrobců: Ava-Sport, APCO, Finsterwalder & Charly, Karpofly, Sky Paragliders, Skytrekking, Sol, Woody Valley. Všichni uvedení výrobci s výjimkou Sky Paragliders již zveřejnili typy sedaček s těmito sponami a postup pro jejich držitele. V případě, že sedačku s se sponami Finsterwalder typu ClickLock a T-lock  vlastníte, obraťte se pro další postup na výrobce sedačky.

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​