23.11.2015
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Ing. Miroslav Huml
Omezení ve VP v důsledku cvičení AČR 23. až 26.11. 2015

Ve dnech 23. až 26. listopadu proběhne cvičení letectva Armády ČR. 

Cvičení bude probíhat 23.11.2015 od 11:00 do 16:00 UTC, 24.11.2015 od 09:00 do 16:00 UTC, 25., a 26.11.2015 od 09:00 do 13:00 UTC v prostoru Lisice (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA52, LKTRA58, LKTRA62, LKTRA60 a LKTRA65 (vertikální hranice dle AIP ČR). 

LISICE:
Horizontální hranice jako MTMA Čáslav, vertikálně GND - 1000 ft. Obrázek zde.

Prostor LISICE bude puklikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor.
V poli E) bude uvedeno, že  cinnost, prilety a odlety na AD LKKO, LKZB, LKPN a LKCT po koordinaci s MTWR/MAPP LKCV. Vstup do prostoru po souhlasu MAPP LKCV.
Prostor v době aktivace přikryje také plochy SLZ! Pro aktuální informace sledujte Aisview.
Pozn.: Aisview zobrazuje chybně západní hranici prostoru Lisice jako úsečku. Správně má být tvořena kruhovou úsečí o poloměru 28 NM kolem DME OKL shodně s hranicí MCTR Čáslav a MTMA Kbely.


Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​