14.9.2012
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Klára Beranová
Omezení provozu na letišt Milovice 7.-9. září 2012
Na základě sdělení provozovatele oznamujeme, že z důvodu pořádání "sportovně kulturní akce" na ploše SLZ Milovice bude omezen provoz pro všechna SLZ a letouny, a to od 8 UTC dne 7. 9. 2012 do 20 UTC 9. 9. 2012.
Veškeré přílety a odlety budou povoleny pouze po telefonické dohodě s provozovatelem letiště na telefonu +420 775 061 276.

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​