30.8.2014
(Aktuality) Články / Oznámení
Ing. Jan Fridrich
LAA sobě proběhlo úspěšně! Prohlédněte si první fotografie.


Počasí bylo letos lepší než minulý rok, ale k ideálu chybělo tak 5 hodin.. Ráno byla mlha, pak do 13hodin nádherný den, který se ale začal kazit a přešel z léta rovnou do podzimu. Nepříznivá předpověď počasí bohužel vyhnala ze sletu mnohé dříve něž bychom chtěli, přesto se na letišti ukázalo kolem 250 SLZ a doprovodného programu se zúčastnilo téměř 500 účastníků.
Naštěstí se předpověď, alespoň v Jihlavě úplně nepovedla a tak jsme dožili až do věčera více méně bez větru a deště.
Ti z vás , kteří letos slet navštívili, mohli opět zažít atmosféru podobnou předchozím ročníkům s tím, že letos byla většina odborností, které LAA spravuje zastoupena v mnohem větším počtu, což nás těší.
Podle reakcí účastníků se letos představené novinky (ordinace leteckého lékaře a dětský koutek) osvědčily.
Osobně si myslím, že se slet vydařil a za organizátory vám slibuji, že se pokusíme vysokou laťku zachovat i do budoucna.
 
Níže uvedené fotografie dokumentují atmosféru sletu - mimo mne fotografovali mí synové Honza a Jakub.
Samozřejmě, že na detailnější popis akce a fotografie Kamila Večeři se můžete těšit v příštím Pilotu.
Za organizátory vám všem ještě jednou děkuje
Honza Fridrich
 

Ranní pohled na stojánku MZK - již v pátek jich přiletělo přes 20!!!
Zajímavé postřehy si můžete přečíst na stránce Leteckého spolku hory.  Jen si troufám podotknout, že by v Pilotu  bylo více článků o MZK, kdyby je pánové napsali...

V 7:00 byla mlha, ale sluníčko ji záhy rozpustilo.

Stánek LAA byl tradičně v rohu hangáru pod věží.

Na stánku probíhala registrace účastníků a také se zde prodávaly reklamní předměty LAA.

Celkový pohled na zahájení, které proběhlo s mírným zpožděním v 10:20 - to pro to aby mohlo doletět co nejvíce účastníků.

Zahájení.

Prezident LAA ČR Jan Brskovský a Prezident Klubu Nebeských andělů ing. Petr Bold při úvodních projevech.

Pohled na stojánku letadel v cca 13:30 , kdy se počasí začalo kazit.

stojánka letadel

celkový pohled na slet

"čekárna" leteckého lékaře... tento pilot si pochvaloval, že na slet přiletěl jako pasažér a odletí opět jako pilot.

Agentura Dobrý den provedla ve 13:00 sčítání letadel pro zápis do knihy rekordů - jak vidíte počítali "pevná" křídla, pokud bychom přičetli motorové padáčkáře a paraglidisty a průběžně odlétající a přilétající letadla, tak nás určitě bylo kolem 250 SLZ!

Pohled dav sledující ukázku první pomoci.

Všichni spěchají na ukázku zkoušky záchranného systému, který předvedla firma Galaxy GRS.

Zkušební zařízení - vozidlo, vozík a záchranný systém.

těsně po výstřelu

Zkouška proběhla úspěšně.

Díky Ivoši Lengálovi a jeho Zlínu jsme mohli pořídit následující pohledy na LAA sobě ze vzduchu.


zde je vidět soutěžní deck pro nácvik přesných přistání.

Pohled na jihlavské letiště v cca 14:20 kdy již značná část účastníků odletěla kvůli zhoršujícímu se počasí...

celkový pohled na letiště - značný byl i počet aut na parkovišti v levé části obrázku. Na dráze napravo dole je vidět naviják paraglidistů.


Před přistáním - trochu poprchá.

Následující obrázky jen dokreslují atmosféru, vzhledem k jejich množství je nebudu všechny popisovat, ani nejde o reprezentativní výběr, za což se omlouvám.

MZK čerstvých mistrů světa Petra Chvojky a Ladislava Teplého
létání kolem pylonů
Další letošní novinka - informační návlek na vrtuli

Spitfire club postavil stanový tábor a přivezl opět maketu Spitfire 1:1Součástí večerního programu byla i beseda o československých letcích v RAF, bohužel o ni nebyl příliš veliký zájem. Je smutné jak malý zájem máme o tu část našich dějin na kterou můžeme být opravdu hrdí!!

L-200 Morava


Ze Slovenska z Nitry přiletěl  s Eurofoxem syn Petera Tončeka, který mi řekl - "Otec děkuje, že jste nás pozval, ale má moc práce, tak jsem přiletěl alespoň já!" Musím se přiznat, že mne to potěšilo. 
Dan Vyhnalík si chystá svůj závěsný kluzák. Společně se Zbyňkem Adamem předvedli aerovlek za MZK, bohužel jsem jej nevyfotografoval, protže jsem zrovna komentoval.


Zajímavé bylo předvedení L-13 Blaník s proudovým motorem TJ-100, který vyrábí PBS Velká Bíteš.Blaník po přistání, nad ním je vidět naviják paraglidistů, bohužel se mi žádného nepodařilo vyfotografovat za letu.

Bylo možné si vyzkoušet let na MPK.

Tatra 101.2

Podvečerní skládání vlaštovek - mimochoden velmi dobře létají.

Večerní posezení

letos i s profesionální kapelou.
 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří svojí účastí podpořili

slet LAA sobě 2014!

Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596