6.8.2013
(Aktuality) Články / Oznámení
Klára Beranová
Informace pro piloty PL cestující do Rakouska, za létáním

​V posledních dnech jsme obdrželi kusé informace o údajných českých a dalších zahraničních pilotech, kteří v Rakousku byli pokutováni za nelégální létání, resp. za létání bez platného pilotního průkazu, protože český pilotní průkaz není na území Rakouska uznáván.

O vzniklém konfliktu nemáme žádné přesné a spolehlivé informace. Z dostupných zpráv o konfliktu a z platných rakouských zákonů však můžeme formulovat následující doporučení pro piloty PL, cestujících do Rakouska:

V Rakousku skutečně není český pilotní průkaz platný, ani v doprovodu IPPI karty, podle zákona. Na změně se pokoušíme pracovat ve spolupráci s EHPU, nicméně Rakousko nemá žádnou asociaci podobnou LAA ČR a tudíž místní letecké kluby nemají výkonnou moc ovlivnit předpisy, natož měnit zákony.

Výkonnou moc nemá ani EHPU, ale svými jednáními se snaží koordinovat činnost pro potřeby pilotů všech členských zemí. Náš zástupce v této organizaci je delegován Svazem PG, jehož předsednictvo volí členové Svazu na valných hromadách. Zástupci pro letošní rok jsou delegováni viceprezident pro zahraniční záležitosti pan Jan Fridrich a inspektor provozu pan Miroslav Fejt.

Podle vyjádření našich zástupců platí nepsaná a křehká dohoda mezi rakouskými kluby a někdy i místní policií, že létání pilotů zákonem přímo nevyjmenovaných zemí přesto toleruje. Doposud nebyl například ani nahlášen žádný konflikt v případě nehody a i sjednané pojištění bylo platné.

Ovšem v případě, že v konkrétním místě se konkrétní jednotlivec nebo skupina dostane do sporu s místním občanem, pilotem, vlastníkem pozemku apod., konflikt může být vyřešen touto represí, tedy pokutováním za nelegální létání a tím vyřešení situace, jak takovou osobu z terénu vykázat.

Doporučujeme tedy všem pilotům cestujícím do Rakouska nahlásit se u správce terénu, informovat se o místní situaci a přísně dodržovat pravidla.

Pilot vlastnící pouze český pilotní průkaz a cestující do Rakouska za létáním je vystaven riziku pokuty, jelikož létá podle tamních zákonů nelegálně.

 

 

 

 

 

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​